SYSTEM L 50

Przeszklone ściany działowe są niepalne i zostały sklasyfikowane jako konstrukcje nierozprzestrzeniające ognia (NRO). System L 50 składa się z jednokomorowych profili aluminiowych bez przekładki termicznej. Przesuw skrzydeł odbywa się na specjalnie do tego celu przystosowanych wózkach jezdnych. Ze względu na zastosowaną futrynę istnieje możliwość prefabrykacji konstrukcji na szynie podwójnej lub potrójnej.

ZALETY SYSTEMU

• wzrost bezpieczeństwa i komfortu użytkowników pomieszczeń,
• ograniczenie przenikania hałasu zewnętrznego do pomieszczenia,
• ochrona przed warunkami atmosferycznymi,
• możliwość stosowania różnego typu wypełnienia,
• możliwość konstruowania futryn wielokrotnych,
• możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

PARAMETRY TECHNICZNE

Izolacyjność akustycznapoprawia izolacyjność okien o 22 dB wg PN-87/B-02151/03
Klasa odporności ogniowejNRO
Widoczna wysokość/szerokośćDolny profil ościeżnicy37 mm
Poziome skrzydło77,4 mm
Pionowe skrzydło96 mm
Głębokość konstrukcyjnaProfil ościeżnicy77,4 mm
Profil skrzydła50 mm - dwuszynowy
89,5 mm - trzyszynowy
Wysokość listwy przyszybowej20 mm
Grubość szyby 4÷18 mm