SYSTEM PBI 40E

PBI 40E przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne. Drzwi i ściany systemu PBI 40E mogą być stosowane także jako przegrody zewnętrzne tylko w przypadkach, gdy nie są stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej oraz wodoszczelności, a obliczenia statyczne uwzględniają wpływ obciążeń wiatrem.

ZALETY SYSTEMU

• możliwość wykonywania konstrukcji dymoszczelnych,
• ekonomiczność zabudowy wnętrz o wysokim standardzie estetycznym i użytkowym,
• możliwość wykonania konstrukcji łukowych,
• możliwość wykonania ścian pod dowolnym kątem,
• możliwość zastosowania tych samych okuć i akcesoriów co w systemach PBI 50N oraz PI 50N,
• możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

PARAMETRY TECHNICZNE

 Siła operacyjnaklasa 2 wg PN-EN 12217
 Trwałość mechanicznaklasa 5 wg PN-EN 12400
 Dymoszczelnośćklasa Sa, S200 wg PN-EN 13501-2+A1
 Izolacyjność akustycznaRw = 22-32 dB wg PN-B-02151-3
 Aprobata TechnicznaAT-15-6924/2016
  


 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

 Gęstość konstrukcyjna oknaGrubość szyby
 
Profil ościeżnicy
Profil skrzydła
 
Okna40 mm40 mm4÷24 mm
Drzwi z profili okiennych40 mm40 mm4÷24 mm
Drzwi standardowe40 mm40 mm4÷24 mm
Drzwi podwieszane40 mm40 mm4÷24 mm
Drzwi harmonijkowe40 mm40 mm4÷24 mm